Menu

Konference for almenlærere ved produktionsskolerne

Almenundervisning på produktionsskolerne er et område vi har fokus på i Produktionsskoleforeningen. Og ikke mindst efter EUD-reformens skærpede krav til adgang og overgang er elevernes skolefaglige niveau noget alle skoler må forholde sig til. Derfor afholdte vi også sidste år, for første gang, en konference for almenlærere ved produktionsskolerne. Dette vil vi gerne gentage 2017, men vi udvider tiden og inviterer alle almenlærere ved produktionsskoler til en 2-dages konference med fælles drøftelse, videndeling og gensidig inspiration og ikke mindst netværksdannelse.

Konferencens tema ligger ikke fast endnu, men vil i hvert fald lægge sig i det spor, der er produktionsskolernes særegenhed, nemlig læring gennem praksis. Tema og program vil blive meldt ud via nyhedsbreve og på vores hjemmeside www.psf.nu

Hvem:
Konferencen er målrettet almenlærere ved produktionsskolerne.

Hvordan:
Konferencen udbydes som en 2-dages konference.

Hvor og hvornår:
Vingsted hotel & konferencecenter den 5. og 6. december 2017.

Hvad koster det:
Vil fremgå af programmet, som udsendes medio 2017.

Tovholder:
Marianne Borum Thorhauge, konsulent, PSF’s sekretariat.

Dato Tirsdag 05.12.17
Slut Onsdag 06.12.17
Sidste dato for tilmelding 31.10.17
Sted Vingsted Centret

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00