Menu

Orientering nr. 13

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

PSF har igennem længere tid talt med Undervisningsministeriet om at få ændret udslusningskategorierne fra produktionsskolerne, fordi vi mener, at de eksisterende er utidssvarende. Et helt aktuelt problem har vist sig i forbindelse med Kombineret ungdomsuddannelse, hvor der slet ikke findes en kategori.

Læs mere...

Orienteriung nr. 12

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Taxametertilskud og moms

Læs mere...

Orientering nr. 11

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Indberetning af KUU-elever til Ungedatabasen

Læs mere...

Orientering nr. 10

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Orientering om dialog med UU omkring målgruppebeskrivelse/-afgrænsning

Læs mere...

Orientering Nr. 9

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Orientering om tværgående tilsyn med hjemmesider

Læs mere...

Orientering nr. 8

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Undervisningsministeriet har sendt en ny bekendtgørelse om KUU i høring, og der er foretaget følgende tilføjelser/ændringer til den gældende bekendtgørelse

Læs mere...

Orientering nr. 7

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Orientering om de kommende optagelsesprøver i dansk og matematik på EUD

Læs mere...

Orientering nr. 6

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Præcisering vedr. EUD-reformen.

Læs mere...

Orienteirng nr. 5

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Orientering om det nye refusionssystem (den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter).
• Nyt refusinssystem fra 2016
• Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystem
• Refusionsbekendtgørelse af dec 2014

 

Orientering nr. 4

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

UU Danmark har udarbejdet et vejledende materiale til målgruppeafgrænsning mellem hhv. produktionsskole, EGU, KUU og STU. Det er vedhæftet. UU Danmark gør opmærksom på, at materialet er vejledende og stilles til rådighed for alle UU-centre, samt at det frit kan versioneres lokalt.
Målgruppeafgrænsning UUDK
Målgruppeafgrænsning UUDK m PSF´s beemærkninger

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00