Menu

Orientering nr. 20 - 2016

Udgivet: Onsdag, 21. september 2016

Ny bekendtgørelse vedr. bonusordning på EGU.

Læs mere...

Orientering nr. 19 - 2016

Udgivet: Onsdag, 21. september 2016

PSF undersøger i øjeblikket om, der er basis for at afprøve en principiel sag, på en række af SKATs afgørelser, ved Landsskatteretten.

Læs mere...

Orientering nr. 18 - 2016

Udgivet: Onsdag, 21. september 2016

Vi har i PSF erfaret, at en del skoler har haft kontrolbesøg af SKAT, hvilket for nogle af skolerne har betydet, at SKAT foreslår en regulering af moms og energiafgifter samt forslag til ændring af skolens momstilsvar.

Læs mere...

Orientering nr. 17 - 2016

Udgivet: Onsdag, 21. september 2016

Venstre har i dag fremsat deres finanslovsforslag – herunder at sløjfe produktionsskolernes skoleydelse. Produktionsskoleforeningen udsender derfor nærværende pressemeddelelse.

 

Orientering nr. 16 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 16. august 2016

PSF bliver i øjeblikket kontaktet af en del skoler, der er blevet kontaktet i forbindelse med en undersøgelse omkring MKF (meritgivende kombinationsforløb). Skolerne er blevet kontakte af Epinion på vegne af ministeriet angående tilladelse til at gennemføre datatræk på kombinationsforløbende.

Læs mere...

Orientering nr. 15 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 16. august 2016

STUK udsendte før sommerferien nye udslusningskategorier, som produktionsskolerne fremadrettet skal benytte i forbindelse med udslusning af elever. En del skoler har efterspurgt information om, hvad de nye udslusningskategorier dækker over.

Læs mere...

Orientering nr. 14 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 16. august 2016

Hermed lidt orientering fra PSF på to forskellige områder med stor betydning for produktionsskolerne. Det drejer sig om:

· Momssagen
· Optagelse af lån i realkreditinstitutter

Læs mere...

Orientering nr. 13 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 16. august 2016

Produktionsskolerne skal i indeværende år eller senest i 2017 have fornyet deres dispensationer til maskiner på skolens værksteder. De første produktionsskoler har allerede nu fået behandlet deres dispensationsansøgninger, og i den forbindelse fået afslag på en række maskiner. Disse afslag følger det afslag vi fik på en ankesag Giv Agt kørte for Østfyns produktionsskole.

Læs mere...

Orientering nr. 12 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 16. august 2016

PSF bliver jævnligt spurgt om der vil være mulighed for at generere fællesindkøb for produktionsskolerne, så der kan opnås fordelagtige priser. Med den opgaveportefølje sekretariatet har i dag, er det vanskeligt at afsætte tid til at undersøge markedet ordentligt, og som udgangspunkt er det en opgave PSF derfor ikke aktivt forsøger at løse. Men vi får alligevel en række tilbud fra firmaer, der godt vil indgå aftaler med foreningen, som måske kan være interessante for produktionsskolerne.

Læs mere...

Orientering nr. 11 - 2016

Udgivet: Torsdag, 19. maj 2016

Produktionsskolerne bliver i øjeblikket undersøgt på kryds og tværs. Den undersøgelse i mærker mest til ude på skolerne i øjeblikket, er den undersøgelse Deloitte fortager. En undersøgelse der både gennemfører registeranalyser, kvantitative spørgeskemaundersøgelse, hvor elever spørges om deres oplevelser af produktionsskoleforløbet samt mere kvalitative interviews med forstandere samt elever.

Læs mere...

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00