Menu

Produktionsskoleforeningens Lederkursus ( Modul I )

Lederkursus
Produktionsskoleforeningens lederkursus består af en række moduler, der dels tager fat om den administrative drift af skolen og dels ledelsen af skolen og dens medarbejdere. Lederkursets moduler fordeler sig med 5 inden for produktionsskolernes administration og 2 moduler inden for produktionsskolernes ledelse.

Lederkursets 5 administrative moduler har til formål, at deltagerne tilegner sig formel viden om produktionsskolernes administrative drift og ledelse og kan relatere det til praksis på egen skole.
De 5 moduler vil koncentrere sig om produktionsskolernes lovgrundlag, om produktionsskolernes styring og ansvar, om personaleforhold, om økonomien, om arbejdsmiljø, sikkerhed og samarbejde på produktionsskolerne og endelig om eleverne.

De 2 moduler om produktionsskolernes ledelse tager fat om emner som strategi for skolen og skoleformen med snitflade til uddannelsessektor og erhvervsliv, ledelse af innovative processer, ledelse af medarbejdere og fastholdelse af skolen som attraktiv arbejdsplads m.m.

Alle moduler vil være bygget op så den relevante viden først bliver præsenteret af fagkompetente oplægsholdere, der har indsigt i skoleformen, og derefter eksemplificeret ved erfarne produktionsskoleledere. Tilgangen til emnerne kurset behandler vil således være både teoretisk og praktisk. Opbygning af netværk mellem kursusdeltagerne og drøftelse af egen skoles praksis vil også blive prioriteret på kurset gennem arbejde i mindre grupper.

Formål:
At bibringe kursisterne indsigt i og forståelse for produktionsskolernes lovgrundlag, således at de har en klar forståelse for lovgivningens intentioner med produktionsskolerne samt det overordnede regelgrundlag samt at klæde ledere på den daglige ledelse af medarbejdere og til den overordnede strategiske ledelse af skolen.

Hvem:
Kurset er målrettet produktionsskoleledere på alle niveauer: forstandere, viceforstandere, afdelingsledere og evt. andre med særlig interesse for området.

Undervisere:
Produktionsskoleforeningen, Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling og eksperter indenfor relevante områder.

Kursussted:
Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle.

Hvordan:
Kurset består af 5 moduler vedr. produktionsskolernes administration og 2 moduler vedr. produktionsskolernes ledelse. Kurset er et internatkursus over 1,5 døgn.

Hvor og hvornår:
Kursets modul I udbydes den 8. – 9. september 2016 på Vejle Centerhotel.
Kursets modul II udbydes den 1. – 2. december 2016 på Vejle Centerhotel.
Resterende moduler afholdes i 2017 i Vejle.

Hvad koster det:
Prisen udgør ca. 4500.- kr. pr. modul og dækker undervisning, kursusmaterialer og ophold og forplejning.
Prisen for det enkelte modul er angivet som ca. pris. Den endelig pris udmeldes sammen med kursusprogrammet, som udsendes til deltagerne senest 4 uger før kursusstart, hvor også den endelige kursuspris vil fremgå. Herefter er tilmeldingen bindende.
Faktura udsendes fra Produktionsskoleforeningen.

Kursusvært:
Marianne Borum Thorhauge, konsulent, Produktionsskoleforeningen.

Yderligere oplysninger:
Kan fås ved henvendelse til Marianne Thorhauge, konsulent, Produktionsskoleforeningen, på mobil 9189 0949, eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Tilmelding:
Tilmeldingen skal ske her Produktionsskoleforeningens hjemmeside.

Kursusindhold:
Produktionsskolernes historie:
En orientering som produktionsskolernes udvikling fra starten omkring 1980. Startende som projekt til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden og frem til dagens uddannelsesinstitutioner.

Lov om produktionsskoler med bemærkninger:
Gennemgang af loven og lovbekendtgørelsen med følgende hovedoverskrifter:
• Formål og virksomhed
• Godkendelse, drift og tilsyn
• Tilskud
• Kommunale bidrag
• Løn mv.
• Regnskab og revision
• Andre bestemmelser
Emner der bliver behandlet i senere moduler, bliver her kun gennemgået overordnet.

Indholdsbekendtgørelsen:
• Tilbuddets indhold og tilrettelæggelse
• Uddannelses- og erhvervsvejledning
• Den individuelle forløbsplan
• Udstyr og lokaler
• Anmeldelse af deltageres skader som følge af undervisning under arbejdspladslignende forhold
• Skrivelse om ændring af reglerne for ekskursioner og udviklingsforhold

Lov om EGU:
Gennemgang af lov og bekendtgørelse om EGU, med særlig henblik på produktionsskolernes rolle heri.

Produktionsskolebaseret Lærlingeuddannelse (PBE)
Gennemgang af forsøgsprojektet.
Gennemgang af lovgivningen vedr. uddannelse af lærlinge på produktionsskoler.

Uddannelse til unge med særlige behov (STU)
Lovgivningen i hovedtræk, med særlig henblik på produktionsskolernes muligheder heri.
Administrativt Lederkursus
Kurset har til formål at kursisterne kan tilegne sig en formel viden om produktionsskolernes administration. Det drejer sig om den overordnet ledelsesmæssige administration, så lederen har viden og overblik der sætter ham/hende i stand til at overskue produktionsskolens administrative drift og ledelse.

Dato Torsdag 08.09.16
Slut Fredag 09.09.16
Sidste dato for tilmelding 16.08.16
Sted Vejle
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00