Menu

Målrettede forløb hen imod EUD - efteråret - Sjælland

Målrettede forløb hen imod EUD - efteråret

Slutkonference, september 2016

Formål På baggrund af de erfaringer, der er gjort i projektet 1) at etablere en fælles forståelse af produktionsskolernes målrettede forløb hen imod EUD og 2) at give de deltagende skoler gode forudsætninger for at implementere målrettede forløb hen imod EUD på egen skole.

Tidspunkt Der afholdes 2 slutseminarer, begge dage kl. 09.30-14.00. Dato og sted for de to arrangementer er hhv. tirsdag d. 20. september på Produktionshøjskolen Klemmenstrupgaard, Køge, og den 22. september på Randers Produktionshøjskole.

Målgrupper Slutseminaret er relevant for produktionsskolernes medarbejdere (såvel ledelse som vejledere, almenundervisere og værkstedslærere), for UU-ledere og -vejledere samt for uddannelsesledere og vejledere fra erhvervsskolerne.

Pris og tilmelding Deltagelse på seminaret er gratis for de første to tilmeldte pr skole/EUD/UU. Herefter koster deltagelse på seminaret 225.- kr. pr. person, som dækker forplejning og ophold.

Tilmelding skal ske via www.psf.nu. Deadline for tilmelding er den 1. sept.

PROGRAM:

Kl. 09.30 – 09.45
Ankomst og morgenmad

Kl. 09.45 – 10.15
Produktionsskolernes målrettede forløb hen imod EUD; fælles forståelsesramme (v. PSF)

Kl. 10.15 – 10.45
Praktisk case #1 – med vejledervinkel (v. deltagende projektskole)

Kl. 10.45 – 11.00
PAUSE

Kl. 11.00 – 11.30
Målrettede forløb hen imod EUD – set udefra (v. deltagende UU- og EUD-partner)

Kl. 11.30 – 12.00
Praktisk case #2 – med værkstedsfaglig vinkel (v. deltagende projektskole)

Kl. 12.00 – 13.00
FROKOST

Kl. 13.00 – 13.30
Praktisk case #3 – med dansk-/matematikvinkel (v. deltagende projektskole)

Kl. 13.30 – 14.00
Arbejdet med målrettede forløb hen imod EUD; implementering på skolerne (v. PSF)

 

Dato Tirsdag 20.09.16
Slut Tirsdag 20.09.16
Sidste dato for tilmelding 01.09.16
Sted Klemmenstrupgaard, Køge
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00