Menu

Kursus for KUU medarbejdere

Den kombinerede ungdomsuddannelse er stadig forholdsvis ny, men med forliget om den ny Forberedende Grunduddannelse ved vi også, at den fra aug. 2019 vil ophøre og samtidig for store dele blive videreført i den nye ramme. Mange af de erfaringer man har gjort sig rundt om i konsortierne og på skoler og uddannelsesinstitutioner vil være vigtige og væsentlige at kunne tage med ind i den nye Forberedende Grunduddannelse. Derfor er der behov for at blive klogere på hvad den kombinerede ungdomsuddannelse kan og skal og selvfølgelig særligt et behov, hvis man er nyansat medarbejder ved KUU eller ikke tidligere har deltaget på dette introkursus.

Dette kursus er en intro til nogle væsentlige grundelementer i uddannelsen for lærere og kontaktpersoner på KUU. Og kurset giver rum for at drøfte det meget konkrete daglige arbejde med elever og det mere overordnede om selve uddannelsens identitet og særkende. På kurset vil den ny Forberedende Grunduddannelse være et perspektiv, men der vil være vægt på det praktiske daglige arbejde som medarbejder ved KUU. Endelig er det et formål med introkurset at bidrage til dannelse af netværk mellem medarbejdere på tværs af konsortier og skoler og uddannelsesinstitutioner.

Introkurset er et 2-dages kursus med overnatning.

På kurset vil vi komme ind på bla. portfolio som refleksions- og evalueringsværkstøj, de mange aspekter ved at være medarbejder ved KUU, teknikker til den virkningsfulde samtale med eleverne, lovgivning og ramme for uddannelsen, både nu og i FGU, hvad der kendetegner målgruppen og endelig også drøfte, hvordan vi arbejder med at få eleverne godt videre i uddannelse eller arbejde.

Hvem:
Kurset er målrettet lærere og kontaktpersoner ved KUU

Hvordan:
Kurset udbydes som et 2-dages internat

Hvor og hvornår:
Midt i landet den 28. februar – 01. marts 2018

Hvad koster det:
Prisen for deltagelse er 2945 - kr.

Tilmelding:
Tilmeldingen skal foregå på PSF’s hjemmeside www.psf.nu under Kursus & arrangementer.

Sidste tilmeldingsfrist er den 24. januar og er efter denne dato bindende.

Undervisere:
Marianne Borum Thorhauge, uddannelsesleder KUU-Aarhus
Michael Bjergsø, vicesekretariatsleder PSF.

Dato Onsdag 28.02.18
Slut Torsdag 01.03.18
Sidste dato for tilmelding 24.01.18
Sted Midt i landet
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00