Menu

Pædagogisk Grundkursus - Psykologi

Pædagogisk Grundkursus for produktionsskolelærere
Psykologi - Tune

Dato:
Tirsdag den 15. september
Tirsdag den 22. september
Mandag den 28. september
Tirsdag den 6. oktober

Sted:
Tune Kursuscenter, Grevevej 20, Greve

Underviser:
Psykolog Lars Hugo Sørensen

Kursusudgift:
4375.- kr. Prisen dækker undervisning, materiale, kopiering og forplejning.

Tilmelding:
Tilmeldingen foregår via www.psf.nu under "kursus og arrangementer": Sidste tilmeldingsfrist er den 1. september 2015.
Tilmeldingen er bindende.

Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til sekretær Kirsten Grønvall, PSF's sekretariat, på telefon 7582 2055 .

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Kurset indeholder:

A. Neuropsykologi
Hvordan er hjernen bygget op, og hvordan udvikler den sig og hvordan kan den påvirkes? Spørgsmål er blevet mere betydningsfuldt i den daglige pædagogik, idet vi hele tiden får ny viden, som gør at vi kan forstå nogle unge bedre. Nogle af de emner der bliver berørt grundlæggende på kurset er: koncentrationsvanskeligheder, voldsomme impulsgennembrud og besvær med, at lære af erfaringer.

B. Udviklingspsykologi
En gennemgang af nogle af de nyeste tanker omkring børns udvikling fra fødsel til voksenalder. Vi tager fat på en grundlæggende forståelse af udviklingspsykologien og dens betydning for de unge vi møder.

C. Indlæringspsykologi
Vi arbejder med grundlæggende forståelse af, hvordan vi som mennesker indlærer. Både det der er generelt og de forskelle der kan være på måder vi lærer på, samt hvad det betyder i hverdagen på en produktionsskole.

D. Ungdomspsykologi
De udfordrende unge. Unge har altid udfordret os, derfor er det vigtigt at tænke over hvad der gør at de unge udfordre os på den måde de gør det i dag. Denne dag handler om de vilkår unge har i deres familier og i sam-fundet altså en socialpsykologisk forståelsesramme for de unges måde at være og blive dem de er.

Dato Tirsdag 15.09.15
Sidste dato for tilmelding 01.09.15
Sted Tune Kursuscenter, Greve
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00