Menu

KUU Introkursus

Den kombinerede ungdomsuddannelse er ikke længere helt ny, og rundt om i konsortierne og på skoler og uddannelsesinstitutioner har man gjort sig en del erfaringer efterhånden. Alligevel er der behov for at blive klogere på hvad uddannelsen kan og skal og selvfølgelig særligt et behov, hvis man er nyere i KUU end uddannelsen selv eller ikke tidligere har deltaget på dette introkursus.
Dette kursus er en intro til nogle væsentlige grundelementer i uddannelsen for lærere og kontaktpersoner på KUU. Og kurset giver rum for at drøfte det meget konkrete daglige arbejde med elever og det mere overordnede om selve uddannelsens identitet og særkende. Endelig er det et formål med introkurset at bidrage til dannelse af netværk mellem medarbejdere ved KUU på tværs af konsortier og skoler og uddannelsesinstitutioner.

Introkurset er et 2 dages kursus.
På kurset vil vi komme ind på bla. portfolio som refleksions- og evalueringsværkstøj, de mange aspekter ved at være medarbejder ved KUU, teknikker til den virkningsfulde samtale med eleverne, lovgivning og ramme for uddannelsen, hvad der kendetegner målgruppen for KUU og afslutningsvist også drøfte, om der er en KUU-identitet og i givet fald evt. tage skridt mod at etablere en sådan.

Hvem:
Konferencen er målrettet almenlærere ved produktionsskolerne.

Hvordan:
Kurset udbydes som en 2-dages konference.

Hvor og hvornår:
Midt i landet den 21. - 22. november 2017.

Hvad koster det:
Vil fremgå af programmet, som udsendes medio 2017.

Tovholder:
Marianne Borum Thorhauge, konsulent, PSF’s sekretariat.

Dato Tirsdag 21.11.17
Slut Onsdag 22.11.17
Sidste dato for tilmelding 03.10.17
Sted Midt i landet

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00