Menu

Pædagogisk grundkursus: Psykologi

Psykologimodulet er et af 3 moduler i pædagogisk grundkursus for produktionsskolelærere, hvor man får en bred og almen indføring i begreber og viden om psykologi, der direkte kan relateres til arbejdet med unge på produktionsskolen.

At bibringe deltagerne grundlæggende viden om psykologi, med henblik på en øget forståelse og handlemulighed i praksisarbejdet indenfor produktionsskolerammen.

På kurset inddrages grundlæggende teorisyn indenfor udviklingspsykologi, neuropsykologi og indlæringspsykologi, herudover er der på kurset især fokus på særlige psykologiske forhold omkring unge med risikoadfærd eller bekymrende udviklingstendenser emotionelt, kognitivt og socialt.

Hvem:
Kurset er målrettet medarbejdere ved produktionsskolerne, der direkte underviser eller på anden måde arbejder med unge på produktionsskolen.

Hvordan:
Kurset udbydes kun 1 gang i 2018 og afholdes som 4 kursusdage fordelt med en uges mellemrum.

Hvor og hvornår:
Midt i landet.
Datoer: 01.03 - 06.03 - 12.03 - 19.03 - 2018

Hvad koster det:
Prisen for et forløb 4675. - kr.

Underviser:
Psykolog Lars Hugo Sørensen. www.larshugo.dk

 

Dato Torsdag 01.03.18
Slut Mandag 19.03.18
Sidste dato for tilmelding 02.02.18
Sted Midt i landet

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00