Menu

Pædagogisk grundkursus: Psykologi_Sjælland

Psykologimodulet er et af 3 moduler i pædagogisk grundkursus for produktionsskolelærere, hvor man får en bred og almen indføring i begreber og viden om psykologi, der direkte kan relateres til arbejdet med unge på produktionsskolen.

At bibringe deltagerne grundlæggende viden om psykologi, med henblik på en øget forståelse og handlemulighed i praksisarbejdet indenfor produktionsskolerammen.

På kurset inddrages grundlæggende teorisyn indenfor udviklingspsykologi, neuropsykologi og indlæringspsykologi, herudover er der på kurset især fokus på særlige psykologiske forhold omkring unge med risikoadfærd eller bekymrende udviklingstendenser emotionelt, kognitivt og socialt.

Hvem:
Kurset er målrettet medarbejdere ved produktionsskolerne, der direkte underviser eller på anden måde arbejder med unge på produktionsskolen.

Hvordan:
Kurset udbydes 2 gange årligt henholdsvis på Sjælland og i Jylland og afholdes som 4 kursusdage fordelt med en uges mellemrum.

Hvor og hvornår:
Tune Konferencecenter: 06.09 - 14.09 - 19.09 - 27.09

Hvad koster det:
Prisen er 4475. - kr.

Underviser:
Psykolog Lars Hugo Sørensen. www.larshugo.dk

Dato Onsdag 06.09.17
Slut Onsdag 27.09.17
Sidste dato for tilmelding 07.08.17
Sted Tune - Greve
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00