Menu

Minikurser for produktionsskolernes bestyrelser samt medfølgende forstandere _Hobro

Baggrund:
Kurserne har til formål at give skolernes bestyrelser mulighed for at mødes for at diskutere fælles problemstillinger samt skabe kontakt mellem PSF og bestyrelserne ude på produktionsskolerne.

Produktionsskolerne er i 2016 blevet sat ”under lup”, idet Regeringen har nedsat ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse. Det har betydet at produktionsskolerne har været udsat for en række undersøgelser, som skal danne baggrund for ekspertgruppens anbefalinger til ministeren. Sideløbende med dette har PSF løbende forsøgt at påvirke den politiske proces omkring dette ved egne undersøgelser og udmeldinger.

Produktionsskolerne er ligeledes igennem de sidste år blevet presset voldsomt af besparelser på de fremsatte- og gennemførte finanslove, og kan fremover også blive presset yderligere af nye regler på momsområdet. Det er Produktionsskoleforeningens opfattelse at landets produktionsskoler arbejder målrettet efter at tilpasse skolerne til de nye krav, der stilles i forbindelse med implementeringen af reformerne, men samtidig også arbejder med at bevare og udvikle produktionsskolernes særlige pædagogik, men at dette arbejde bliver vanskeligere og vanskeligere især på grund af de snævre økonomiske rammer.

Målgruppe:
Produktionsskolernes bestyrelsesmedlemmer samt medfølgende forstandere.

Indhold:
I 2016 er produktionsskolerne blevet undersøgt på kryds og tværs i forbindelse med regeringens ekspertudvalg om bedre veje til en ungdomsuddannelse samt undersøgt på foranledning af Rådet for ungdomsuddannelser. På mødet vil en række af disse undersøgelser blive gennemgået, og der vil blive mulighed for at drøfte konsekvenserne af resultaterne.

Produktionsskolerne som uddannelsesforberedende forløb

· Rådet for ungdomsuddannelserne
              -Deloitte undersøgelsen

· Ekspertudvalget
              -Egen undersøgelse
              -Qvartz undersøgelsen
              -EVA undersøgelsen

· Produktionsskoleforeningen
             -Udslusningsanalyse
             -En anden vej til uddannelse

I 2016 foreslås der i forbindelse med FFL 2017 at omprioriteringsbidraget forlænges, så det fortsætter til og med 2020. det vil sige at produktionsskolerne i 2020 er blevet beskåret 10 % på deres taxameterbevilling. Og endnu mere opsigtsvækkende foreslås det at skoleydelsen harmoniseres med SU, hvilket kan få selve produktionsskolepædagogikken til at slå revner.

Samtidig fastholder SKAT at det nye styresignal skal træde i kraft i 2017, og med de kontrolbesøg SKAT har gennemført i 2016 og deraf foreslåede ændring til momspraksis på produktionsskolerne, kan det få meget store økonomiske konsekvenser for skoleformen.

Produktionsskolerne og besparelser

· FFL 2017 og skoleydelsen
· FFL 2017 og regeringens bebudede omprioriteringsbidrag
· SKATs styresignal om moms

Program:
Kl. 16.00
Produktionsskolerne som uddannelsesforberedende tilbud
I forbindelse med vedtagelse af de tre store reformer – Beskæftigelsesreformen, EUD reformen og kontanthjælpsreformer – er produktionsskolerne blevet pålagt en række nye opgaver, men også fået en række nye muligheder, som vil blive fremlagt og drøftet på mødet.
Oplæg ved sekretariatsleder Axel Hoppe PSF, herefter spørgsmål og debat

Kl. 17.30
Produktionsskolerne og besparelser
Finanslov 2017 bebuder store besparelser på produktionsskoleområdet – hvad stiller vi op?
SKATs nye styresignal SKM.2015.466. SKAT ser ud til at berøre produktionsskolernes momsmæssige behandling af taxametertilskud – produktionsskoleforeningens strategi fremlægges og drøftes.
Oplæg ved sekretariatsleder Axel Hoppe PSF, herefter spørgsmål og debat

Kl. 19.00
Let middag

Faktuelle oplysninger:

Tid og sted:
Tirsdag den 6. december 2016 kl. 16.00 – 19.00:
på Hobro ProduktionsHøjskole, Døstrupvej 1, 9500 Hobro

Fra kl. 16.00 til 19.00 (med efterfølgende let bespisning)

Pris:
350 kr. pr. deltager.

Tilmelding:
Da PSF ikke har alle bestyrelsesmedlemmers mailadresser, og vi vil sikre at alle får invitationen, vil vi bede skolerne om at formidle programmet ud til deres bestyrelsesmedlemmer.

Tilmelding skal foregå på PSF’s hjemmeside under menuen ”Kurser & arrangementer”.

Sidste tilmeldingsfrist for alle dage er 3. november - og efter denne dato er tilmeldingen bindende.

Yderligere oplysninger:
Indhold: sekretariatsleder Axel Hoppe, på telefon 28 95 21 20
Administration: sekretær Tina Bækhøj Jørgensen på telefon 75 82 20 55

Dato Tirsdag 06.12.16
Slut Tirsdag 06.12.16
Sidste dato for tilmelding 03.11.16
Sted Hobro
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00