Menu

Pædagogisk grundkursus: Pædagogik og værkstedsledelse

Pædagogik og værkstedsledelsesmodulet er et af 3 moduler i pædagogisk grundkursus for produktionsskolelærere. Her får man en bred og almen indføring i begreber og viden om pædagogik, læring og ledelse, der kan relateres direkte til arbejdet med unge på produktionsskolen. Blikket er også rettet mod den kommende Forberedende Grunduddannelse, der står på skuldrene af især produktionsskolernes værkstedspædagogik, og kurset vil vægte den del af værkstedlæreren opgave, som vi ved vil være væsentlige i den nye FGU.

Kurset tager udgangspunkt i praksis og deltagernes erfaringer vægtes. Undervisningen er tilrettelagt med mange øvelser og afprøvning af værktøjer indenfor feltet, så deltagerne har mulighed for at bygge bro mellem undervisning og egen praksis.

Temaer på kurset:
Planlægning og prioritering af arbejdet og hverdagen på værkstedet
Værkstedslærens forskellige funktioner knyttet til produktion og ledelse af værkstedet
Samarbejde internt og eksternt

Tilrettelæggelse af undervisning mhbp. læring og progression

Ungdomsliv og målgruppen

Kommunikation og motivation

 

Hvem:
Kurset er målrettet medarbejdere ved produktionsskolerne, der direkte underviser eller på anden måde arbejder med unge på produktionsskolen.

Hvordan:
Kurset udbydes kun 1 gang i 2018 og afholdes som 4 kursusdage fordelt med en uges mellemrum.

Hvor og hvornår:
Midt i landet.
Datoer: 08.03 - 15.03 - 21.03 - 05.04 - 2018

Hvad koster det:
Prisen for et forløb 4675. - kr.

Underviser:
Marianne Borum Thorhauge, afdelingsleder Århus Produktionsskole, tidl. konsulent v. PSF

 

Dato Torsdag 08.03.18
Slut Torsdag 05.04.18
Sidste dato for tilmelding 02.02.18
Sted Midt i landet

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00