Nyhedsbrev september 2017

 

Politisk orientering

Produktionsskoleforeningen har pt. 2 politiske indsatsområder: Skoleydelsen og FGU.

De negative konsekvenser af den lave skoleydelse er nu ved rigtigt at slå igennem. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne foreslår PSF, at skoleydelsen rulles tilbage til niveauet før 1. januar 2017. Læs hele forslaget her: Rul besparelsen på skoleydelsen tilbage

I forbindelse med de igangværende forhandlinger om FGU peger alt i retning af et forlig, der hvad styring og finansiering angår svarer til ekspertgruppens anbefalinger. Det er vi rigtig glade for. Men vi finder det også vigtigt, at uddannelsestilbuddet bliver bygget op nedefra, tæt på de unge og på de lokale aktører.

Læs næstformand Gert Møllers debatindlæg FGU: Fastsæt rammen centralt, men byg op lokalt FGU: Fastsæt rammen centralt, men opbyg lokalt i Altinget.dk

Læs også sekretariatsleder Axel Hoppes orientering om dette arbejde, og hans opfordring til skolerne om at arbejde aktivt for FGU her: Orientering

Der sker rigtig meget på det politiske område lige nu. Husk, at alle relevante dokumenter løbende bliver lagt på vores hjemmeside under henholdsvis Produktionsskoleforeningens politiske arbejde og Skoleydelse ligesom vi opfordrer jer til at følge os på Facebook

Produktionsskoleforeningen | Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle
Telefon: 7582 2055 | Mail: psf@psf.nu

Ønsker du ikke af modtage vores nyhedsbrev?