Menu

Orientering nr. 1 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 19. januar 2016

I den politiske proces omkring momssagen, har PSF haft god støtte fra Jesper Petersen (S) og Mattias Tesfaye (S). De har presset på overfor skatteministeren, og dermed været medvirkende til at Styresignalets ikrafttrædelsestidspunkt er udskudt med et halvt år (som vi orienterede om kort tid før jul).

Læs mere...

Orientering nr. 19

Udgivet: Onsdag, 18. november 2015

I forbindelse med de forestående besparelser, der som en grønthøster farer henover hele uddannelsessektoren, udsender Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling "belejligt" en rapport om, hvordan produktionsskolesektoren igennem en række effektiviseringstiltag kan finde de midler, der tages fra sektoren igennem omprioriteringsbidraget.

Læs mere...

Orientering nr. 18

Udgivet: Onsdag, 18. november 2015

Den 5. november havde PSF og Forstanderkredsen foretræde for skatteudvalget. Efter mødet udbad skatteudvalget sig en række yderligere oplysninger blandt andet BDO's notat omkring styresignalet SKM.2015.466, hvor BDO fremhæver at også produktionsskolerne vil blive omfattet. Desuden bad skatteudvalget om en helt konkret beregning af, hvilke økonomiske konsekvenser det ville få for skolerne.

Læs mere...

Orientering nr. 17

Udgivet: Onsdag, 18. november 2015

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne indgik Regeringen og en række partier aftale om et løft til erhvervsuddannelserne i 2016:

Læs mere...

Orientering nr. 16

Udgivet: Onsdag, 18. november 2015

Produktionsskoleprojektet (PSP) udløber ved årsskiftet, og det afføder en række spørgsmål, særligt omkring den screening som er udviklet i løbet af projektet.

Læs mere...

Orientering nr. 15

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Den centralt stillede prøve kan afholdes på produktionsskolen

Læs mere...

Orientering nr. 14

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

PSF arbejder løbende med at finde op og ned i SKATs styresignal omring moms. Vi har siden sidste orientering herom haft en eksterne konsulent til at kulegrave baggrunden for og konsekvenserne af styresignalet, hvis det også kommer til at omfatte produktionsskolerne – dette notat er vedhæftet denne orientering.

Læs mere...

Orientering nr. 13

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

PSF har igennem længere tid talt med Undervisningsministeriet om at få ændret udslusningskategorierne fra produktionsskolerne, fordi vi mener, at de eksisterende er utidssvarende. Et helt aktuelt problem har vist sig i forbindelse med Kombineret ungdomsuddannelse, hvor der slet ikke findes en kategori.

Læs mere...

Orienteriung nr. 12

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Taxametertilskud og moms

Læs mere...

Orientering nr. 11

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Indberetning af KUU-elever til Ungedatabasen

Læs mere...

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00