Menu

Orientering nr. 11 - 2016

Udgivet: Torsdag, 19. maj 2016

Produktionsskolerne bliver i øjeblikket undersøgt på kryds og tværs. Den undersøgelse i mærker mest til ude på skolerne i øjeblikket, er den undersøgelse Deloitte fortager. En undersøgelse der både gennemfører registeranalyser, kvantitative spørgeskemaundersøgelse, hvor elever spørges om deres oplevelser af produktionsskoleforløbet samt mere kvalitative interviews med forstandere samt elever.

Læs mere...

Orientering nr. 10 - 2016

Udgivet: Torsdag, 19. maj 2016

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har nu afsluttet sine tilsyn for 2015, og har udsendt tilsynsrapport.

Læs mere...

Orientering nr. 9 - 2016

Udgivet: Torsdag, 19. maj 2016

Produktionsskolerne har indenfor det sidste stykke tid modtaget et anmodning fra Deloitte angående undersøgelsen af produktionsskoleområdet. De beder om at få fraværsoplysninger på cpr.nr. tilbage fra 2009 og frem til i dag. Mange skoler har reageret på dette, og oplyst både PSF og Deloitte om at det vil kræve et enormt arbejde at fremskaffe disse data.

Læs mere...

Orientering nr. 8 - 2016

Udgivet: Torsdag, 19. maj 2016

Orientering vedr. målgruppebeskrivelse / -afgrænsning

PSF har tidligere orienteret om den fælles proces, som vi har haft med UU Danmark, omkring en rammende målgruppeafgrænsning/-beskrivelse for hhv. produktionsskole, EGU, KUU og STU. Arbejdet er afsluttet for denne omgang, og derfor udsendes nu den ’officielle’ målgruppeafgrænsning. UU Danmark har sendt den samme ’officielle’ målgruppeafgrænsning til alle UU-centre i landet, og det betyder, at denne afløser, hvad der rundt omkring måtte være af tidligere versioner.

Læs mere...

Orientering nr. 7-2016

Udgivet: Torsdag, 19. maj 2016

Orientering vedr. PBE

Det kan nu igen lade sig gøre at tilrettelægge serviceassistent-uddannelsen som PBE-uddannelse!

En uheldig konsekvens af EUD-reformen var, at serviceassistent ikke længere kunne tilrettelægges med grundlæggende praktisk oplæring – og dermed altså heller ikke kunne laves som PBE. Serviceassistent-uddannelsen har ellers været en forholdsvis udbredt PBE-uddannelse, og derfor har vi i PSF arbejdet for at få ændret reformens ændring på dette område. Vi har bl.a. været i kontakt med Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat, og bredt har man været ærgerlig over ændringen, fordi det faktisk ikke var hensigten at ramme PBE.

Derfor er det en rigtig god nyhed, at bekendtgørelsen for uddannelsen er ændret til fordel for PBE, og dermed lader det sig altså igen gøre at tilrettelægge serviceassistent-uddannelsen som PBE-uddannelse!

Orientering nr. 6 - 2016

Udgivet: Fredag, 18. marts 2016

PSF har nu færdiggjort omkostningsanalysen af produktionsskolernes udgifter til revision, og der er tydeligvis et stort potentiale for besparelser for rigtig mange produktionsskoler. Men alt dette kan I læse mere om i vedhæftede notat.

Læs mere...

Orientering nr. 5-2016

Udgivet: Fredag, 18. marts 2016

PSF er blevet kontaktet af 2 produktionsskoler, der har haft kontrolbesøg af SKAT i forhold til indberetning og afregning af moms og A-skat. Begge skoler har fået reguleret deres moms og energiafgifter i størrelsesordenen 300.000 – 500.000,.kr.

Læs mere...

Orientering nr. 4 - 2016

Udgivet: Fredag, 18. marts 2016

Produktionsskolerne er nu kommet i ”søgelyset” og undersøges i øjeblikket på kryds og tværs mhp. effekter af produktionsskoleforløbet (SFI), udslusning (STUK) og den nye undersøgelse af produktionsskoleområdet i 2016 (Deloitte). Disse undersøgelser kan få stor betydning for, hvilken rolle produktionsskolerne kommer til at spille fremadrettet.

Læs mere...

Orientering nr. 3 - 2016

Udgivet: Fredag, 18. marts 2016

PSF blev i går kontaktet af en række skoler angående den henvendelse Undervisningsministeriet og Deloitte fremsendte til skolerne i går. En henvendelse, der drejer sig om den bebudede kvantitative og kvalitative undersøgelse af produktionsskoleområdet, der skal pågå her i foråret 2016.

Læs mere...

Orientering nr. 2 - 2016

Udgivet: Fredag, 18. marts 2016

Regeringen har nu nedsat sit ekspertudvalg, der skal kigge på hvordan vi får alle med på uddannelsesvognen. Som I vil kunne se i det vedhæftede bilag, er Gert Møller blevet udpeget til at deltage i det 7 mand store udvalg. I vil ligeledes kunne læse kommissoriet for udvalget i det vedhæftede – en stor og vanskelig opgave!

Læs mere...

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00