Menu

Orientering nr. 14 -2017

Udgivet: Tirsdag, 12. december 2017

Orientering om skoleydelsen i medfør af FL18

Læs mere...

Orientering nr. 13 -2017

Udgivet: Mandag, 2. oktober 2017

Forhandlingerne er fortsat i gang, og næste forhandlingsmøde er i morgen, tirsdag. Vores fornemmelse er, at sidste omgang nærmer sig… DERFOR – det er nu, vi skal holde skruen i vandet og fuld damp på og holde presset og [suppler-selv-med-yderligere-billeder].
Vi har fortsat særligt fokus på to områder, nemlig skoleydelse og nærhed / lokal forankring (imod moderinstitutioner):

Læs mere...

Orientering nr. 12 -2017

Udgivet: Tirsdag, 26. september 2017

I dagens Altinget plæderer Uddannelsesforbundet igen for at der skal være 25 moderinstitutioner. Deres hovedargumenter er for det første, at der med oprettelsen af FGU vil blive en større administrativ opgave, der skal løses, og dette sikres bedst i en stor organisation, og for det andet vil store institutioner være mindre sårbare i nedgangstider

Læs mere...

Orientering nr. 11 - 2017

Udgivet: Fredag, 22. september 2017

Notat fra den 22.09 - orientering til skolerne vedr. skoleydelsen

Læs mere...

Orientering nr. 10 - 2017

Udgivet: Tirsdag, 22. august 2017

Sidste nyt om FGU

Dansk Folkeparti har nu meldt deres holdning til den nye forberedende grunduddannelse klart ud.

Læs mere...

Orientering nr. 9 - 2017

Udgivet: Torsdag, 17. august 2017

Medieomtale
I denne uge har vi fået en del skoleydelses-opmærksomhed i medierne: DR, Altinget, Twitter, politikerfeedback mm. Også lokalt har I været på arbejde – fx Jyske Vestkyst og Helsingør Dagblad. Tak for det, og husk endelig at give os en melding når I kommer i lokale medier. Senest har UU Danmark også reageret på skoleydelsen og elevnedgang - læs her

Orientering nr. 8 - 2017

Udgivet: Torsdag, 17. august 2017

Produktionsskolerne bløder!
Nedsat skoleydelse fører til massiv elevnedgang på produktionsskolerne
Produktionsskoleforeningen opfordrer politikerne til i den kommende finanslov at tilbageføre produktionsskoleydelsen til 2016-niveauet.

Læs mere...

Orientering nr. 7 - 2017

Udgivet: Torsdag, 10. august 2017

10.08
PSF kommende indsatsområder for efteråret 2017

Læs mere...

Orientering nr. 6 - 2017

Udgivet: Torsdag, 10. august 2017

Lige før sommerferien bad PSF skolerne om at vente med at svare UVM på den udsendte ansøgning om kompensation for reduceret momsgodtgørelse som følge af ændret styresignal fra SKAT. PSF var af den opfattelse, at de udsendte skemaer var behæftet med en række fejl, som ikke ville give et retvisende billede af den momskompensation skolerne skulle modtage fra UVM.

Læs mere...

Orientering nr. 5 - 2017

Udgivet: Torsdag, 10. august 2017

13.06
Forhandlinger om FGU buldrer afsted og intensiveres dag for dag, og ingen ved hvor langt man er fra et forlig. Udgangspunktet er stadigvæk at regeringen ønsker at lande en aftale inden sommerferien og allerhelst inden folkemødet.

Læs mere...

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00