Menu

Porduktionsskoleforeningens politiske arbejde

Udgivet: Mandag, 13. marts 2017

"Tro på dig selv - det gør vi". Reform af de forberedende tilbud.

27. juni
Debatoplæg af Kim Hansen, forstander, Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup
Produktionsskolerne kæmper for livet - læs her

20. juni
I forbindelse med regeringens udspil om at ville skrotte produktionsskoleydelsen for unge under 18 år udsender Produktionsskoleforeningen en pressemeddelelse

Artikel i Altinget ”DF trodser regeringen: Ønsker statslig FGU” kan læses her
Artiklen er lukket af Premium, så har du ikke abonnement kan du ikke se hele artiklen.

Udskrift af interviewet med Kristian Thulesen Dahl kan læses her

12. juni
Se PSFs notat vedr. konsekvenser af nedsættelsen af skoleydelse for produktionsskoleelever her

Artikel fra Jyllandsposten den 12. juni ”Regeringens skoleydelse kan fastholde unge på kontanthjælp frem for skolebænken”
kan læses her

29. maj
Oppositionens artikel i Politiken 27. maj

Lars løkke skrev en kronik i Politikken om ”De tre opgør med en forfejlet uddannelsespolitik” kan læses her
Anders Dinsens reagerede på Lars Løkkes kronik på sin blog kan læses her

• Forberedende grunduddannelse: Opbygning og Indhold - notat udarbejdet af PSF i maj 2017

22. maj
PSF har i dag udsendt en række Biggerpictures samt tre notater, til brug i skolernes politiske arbejde.

De tre notater er:
• Finansiering af Forberedende grunduddannelse – notat udarbejdet af PSF i maj 2017
• Nærhed: Tag udgangspunkt i produktionsskolerne – notat udarbejdet af PSF i maj 2017
• Organisering: Stærke selvejende institutioner ­– notat udarbejdet af PSF i maj 2017
• Forsørgelse: Skoleydelse på den ny FGU – notat udarbejdet af PSF i april 2017

 

Billedematerialet kan hentes her

19. maj
I dagens Altinget får produktionsskolerne stor opbakning fra Formanden for danske Slagtermestre Leif Laustsen. Debatindlægget kan læses her

18. maj
Siden stormødet har PSF og skolerne været i gang på mange forskellige fronter. Hermed en opsummering af initiativerne og en opfordring til, hvordan vi mener kampen kan/skal fortsætte. link

16. maj
Artikel fra Altinget: Produktionsskolerne: Regeringen tror på de unge – tror vi på regeringens udspil?

15. maj
Mataerialer fra PSF's stormøde den 15. maj på Vingsted:
FOKUS: Statsligt selveje og centralt fastsat taxameter
Slides fra stormødet

13. maj
Produktionsskoleforeningens anbefalinger til regeringens udspil "Tro på dig selv - det gør vi" link

10. maj
Så landede regeringens udspil  ( 10. maj)– link

PRESSEMEDDELELSE ( 10. maj)
I forbindelse med regeringens udspil "Tro på dig selv – det gør vi", udsender Produktionsskoleforeningen en pressemeddelelse. Se pressemeddelelse her

Artikel fra Altinget: Seks uddannelser samles: Sådan vil regeringen ændre forberedende tilbud

 

 

Ekspertudvalget Bedre veje til en ungdomsuddannelse


Ekspertudvalget Bedre veje til en ungdomsuddannelseoffentliggjorde d. 28. februar deres anbefalinger. Det har vi overordnet taget godt imod i Produktionsskoleforeningen. Vi har på baggrund af såvel anbefalingerne som den igangværende proces og drøftelse udarbejdet en række bemærkninger, notater etc., som markerer vores mærkesager på området. Dem kan du finde herunder:

Pressemeddelelse (d. 28. februar) - link

PSF’s bemærkninger til ekspertgruppens anbefalinger (d. 28. februar) - link

PSF’s notat om ekspertgruppens anbefalinger om styring og finansiering (d. 3. marts) - link

PSF’s notat om de tre linjer på den anbefalede Forberedende Uddannelse (d. 3. marts ) - link

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00