Menu

Porduktionsskoleforeningens politiske arbejde

Udgivet: Mandag, 13. marts 2017

Ekspertudvalget Bedre veje til en ungdomsuddannelse offentliggjorde d. 28. februar deres anbefalinger. Det har vi overordnet taget godt imod i Produktionsskoleforeningen. Vi har på baggrund af såvel anbefalingerne som den igangværende proces og drøftelse udarbejdet en række bemærkninger, notater etc., som markerer vores mærkesager på området. Dem kan du finde herunder:

Pressemeddelelse (d. 28. februar) - link

PSF’s bemærkninger til ekspertgruppens anbefalinger (d. 28. februar) - link

PSF’s notat om ekspertgruppens anbefalinger om styring og finansiering (d. 3. marts) - link

PSF’s notat om de tre linjer på den anbefalede Forberedende Uddannelse (d. 3. marts ) - link

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00